DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

 • Vítáme vás na stránkách Akademie Literárních novin. Už šest let využíváme znalostí spolupracovníků, autorů našich novin i dalších odborníků k tomu, aby je předávali nejen v „tištěné podobě“, ale i formou mluveného slova na kurzech a seminářích Akademie LtN. Jsou to spisovatelé, novináři, historici, pedagogové ze špičkových vysokých škol a další osobnosti. Není náhodou, že se kurzy konají přímo v redakci Literárních novin, takže jejich účastníci mohou být přítomni procesu přípravy nového čísla.

  Obsah přednášek, určených nejen pro pedagogy a pracovníky knihoven, ale i pro všechny, kteří se o danou problematiku zajímají, vychází z aktuální situace a potřeb v naší společnosti. Proto třeba mezi nejnavštěvovanější kurzy patří Media a my, Soudobé československé a české dějiny, Literatura pro děti, Současná česká literatura či Problémy současné češtinyOblíbenými jsou i semináře tvůrčího psaní pro ty, kteří mají chuť vydat se spisovatelskou cestou.

  Do konce letošního roku platí nabídka výhody v podobě kurzovného za 1 Kč pro druhého přihlášeného účastníka. Od 1. 1. 2020 to bude 50 % plné ceny. Kdo si tedy objedná ještě do konce roku jakýkoliv kurz (s výjimkou mimopražských), zaplatí druhý účastník stále jen korunu. V přihláškách prostřednictvím webového formuláře (akademie.literarky.cz) je třeba v poznámce na druhé přihlášce uvést heslo „1+1“ a jeho jméno

       Navíc, jako vánoční dárek můžete jakýkoliv kurz v nabídce ALN (kromě mimopražských) věnovat svým nejbližším či přátelům se slevou 30 procent.  Objednávat můžete do 15. 12, na objednávce uvádějte „DÁREK“ a komu je určen. Vystavíme Vám pak dárkový certifikát. 

   Podrobnosti o všech nabízených kurzech, jejich lektorech, termínech a cenách najdete na tomto webu (akademie.literarky.cz), kde si je můžete i elektronicky objednat, nebo si je vyžádat na mailové adrese akademie@literarky.cz,  popř. telefonicky na čísle 231 221 131.

   

  Pavel

  Ing. Miroslav Pavel 
  jednatel Akademie Literárních novin, spol.s r.o.       

  Štolba

  PhDr. Jan Štolba 
  ředitel Akademie Literárních novin spol.s r.o.

  Aktuální  a nové termíny kurzů na přelomu roku 2019 – 2020

   Sobota 2. listopadu: 3. část  kurzu Současná česká literatura

  Závěrečná část  kurzu Akademie LtN pro učitele českého jazyka a literatury (celkem 24 vyučovacích hodin) přinášející pohled na aktuální českou literární scénu včetně metodiky vnímání literárních textů. Lektorem je šéfredaktor LtN P. Bílek. Kurz je akreditován MŠMT.

   Sobota 9. listopadu: Literatura pro děti

  Přehled nejdůležitějších a nejvýznamnějších nakladatelů děl pro děti a mládež, smysl a nutnost četby na ZŠ, vnímání literárních textů. Výběr knih pro děti vydaných ve 21. století.

  Rozděleno s ohledem na věk adresáta a čtecí dovednost – posloupně od tzv. prvního čtení až po knihy pro teenagery (11–15 let), žánrově i tematicky (pohádky, poezie, tzv. chytré knížky; příběhy dětí, humor, šikana, téma války atd.) Setkání s některým z autorů dětské literatury. Lektorem je Š. Krejčová. Kurz (8 vyučovacích hodin) je akreditován MŠMT

  Středa 27. listopadu Současná britská literatura

  Seminář se věnuje čtenářsky nejatraktivnějšímu období od roku 1990 do dneška. Po roce 1989 mohla totiž v českém překladu vyjít i díla, na něž byl za minulého režimu uvaleno přísné embargo. Jaká díla jsou v současnosti považována za kvalitní? Vedle beletristických děl krátce představíme i tituly z oblasti literární vědy a literární historie, které se věnují této problematice. Seminář vede  R. Olehla, který dlouhodobě působí v oblasti amerických studií jako vysokoškolský učitel, publicista a organizátor.

   Čtvrtek 28. listopadu: Současná americká literatura

  Seminář o současné americké literatuře pojmenuje základní trendy, které vládnou v americké literatuře posledních deseti let, seznámí s mechanismem, podle nějž se americké tituly dostávají do edičních plánů českých nakladatelství. Představí nejvýznamnější tituly, které se za dané období objevily na českém trhu. Lektorem je rovněž R. Olehla.

   Sobota 18. a neděle 19. ledna 2020:  Tvůrčí psaní s D. Fischerovou – začátečníci

  Seminář vedený známou spisovatelkou pro ty, kdo sami literárně tvoří, i ty, kdo by to rádi zkusili. Bude se věnovat základním prvkům vyprávění: tvorbě figury a tvorbě situace, vytváření zápletky a ujasní, co vlastně tvoří příběh příběhem, seznámí se základními stavebními prvky dramatu.

   Středa 22., čtvrtek 23. ledna: Média a my

  Dvoudenní kurz (16 vyučovacích hodin) pro vyučující mediální výchovy a další zájemce o tuto problematiku. Dějiny hromadného sdělování, analýza mediálních obsahů. Jak se dělají noviny (struktura redakce, know-how redakční práce, od rukopisu po finální produkt, novinové žánry). Osud klasických médií v digitálním věku. Zdroje informací - nebezpečí falešných zpráv.  Lektory jsou novináři a mediální analytici K. Hvížďala, P. Žantovský a další odborníci. Kurz je akreditován MŠMT

   Sobota 25. ledna: Má dáti – dal v české literatuře v roce 2018

  Bilanční seminář o české literatuře v letošním roce s šéfredaktorem Literárních novin Petrem Bílkem. Určen pro ty, kteří nestačí přečíst více než 16 000 knih vycházejících ročně v ČR

   Sobota 1. a neděle 2. února: Tvůrčí psaní s D. Fischerovou – pokročilí

  Seminář volně navazuje na základní (viz) a věnuje se zejména zdokonalení práce s jazykem, obratnosti v písemném projevu vyjadřování a jednotlivých literárním žánrům.  Více času bude věnováno hodnocení vlastních výtvorů

   Pondělí 3. února: Problémy současné češtiny

  Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech. Úskalím našeho mateřského jazyka provede vysokoškolský pedagog a mediální jazykový poradce P. Vybíral. Kurz (8 vyučovacích hodin) je akreditován MŠMT

   Soboty 8., 22. února a 14.března: Současná česká literatura

  Akademie LtN připravila pro učitele českého jazyka a literatury (ale i pro ostatní zájemce) ve třech přednáškových blocích (24 vyučovacích hodin) pohled na aktuální českou literární scénu včetně metodiky vnímání literárních textů. Lektorem je šéfredaktor LtN P. Bílek, nabídneme setkání s některým z našich předních autorů. Kurz je akreditován MŠMT.

   Středa 11. března : Literatura pro děti

  Přehled nejdůležitějších a nejvýznamnějších nakladatelů děl pro děti a mládež, smysl a nutnost četby na ZŠ, vnímání literárních textů. Výběr knih pro děti vydaných ve 21. století.

  Rozděleno s ohledem na věk adresáta a čtecí dovednost – posloupně od tzv. prvního čtení až po knihy pro teenagery (11–15 let), žánrově i tematicky (pohádky, poezie, tzv. chytré knížky; příběhy dětí, humor, šikana, téma války atd.) Setkání s některým z autorů dětské literatury. Lektorem je Š. Krejčová. Kurz (8 vyučovacích hodin) je akreditován MŠMT

    Kurzy se konají přímo v redakci Literárních novin v Korunní  104 v Praze 10 na Vinohradech. Doplňující informace – i o dalších kurzech a jejich termínech - získáte na webových stránkách akademie.literarky.cz včetně možnosti přihlášení se elektronickou cestou. Rádi vám poradíme i mailem na adrese akademie@literarky.cz,  nebo telefonicky na čísle 234 221 131.

Najdete nás u Orionky na Vinohradech

ul. Korunní 810/104, Budova D 3. Patro, 101 00 Praha - Vinohrady, +420 234 221 130
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.