DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

 • Vítáme vás na stránkách Akademie Literárních novin. Už šest let využíváme znalostí spolupracovníků, autorů našich novin i dalších odborníků k tomu, aby je předávali nejen v „tištěné podobě“, ale i formou mluveného slova na kurzech a seminářích Akademie LtN. Jsou to spisovatelé, novináři, historici, pedagogové ze špičkových vysokých škol a další osobnosti. Není náhodou, že se kurzy konají přímo v redakci Literárních novin, takže jejich účastníci mohou být přítomni procesu přípravy nového čísla.

  Obsah přednášek, určených nejen pro pedagogy a pracovníky knihoven, ale i pro všechny, kteří se o danou problematiku zajímají, vychází z aktuální situace a potřeb v naší společnosti. Proto třeba mezi nejnavštěvovanější kurzy patří Media a my, Soudobé československé a české dějiny, Literatura pro děti, Současná česká literatura či Problémy současné češtinyOblíbenými jsou i semináře tvůrčího psaní pro ty, kteří mají chuť vydat se spisovatelskou cestou.

  Podrobnosti o všech nabízených kurzech, jejich lektorech, termínech a cenách v roce 2019 najdete na tomto webu (akademie.literarky.cz), kde si je můžete i elektronicky objednat, nebo si je vyžádat na mailové adrese akademie@literarky.cz,  popř. telefonicky na čísle 231 221 131.

   

  Pavel

  Ing. Miroslav Pavel 
  jednatel Akademie Literárních novin, spol.s r.o.       

  Štolba

  PhDr. Jan Štolba 
  ředitel Akademie Literárních novin spol.s r.o.

  Podzimní kurzy Akademie Literárních novin

  Po prázdninové přestávce nabídne Akademie Literárních novin další termíny oblíbených kurzů.

  Středa 18. září: Současná britská literatura

  Seminář (8 vyučovacích hodin) se věnuje čtenářsky nejatraktivnějšímu období od roku 1990. Jaká díla jsou v současnosti považována za kvalitní? Seminář vede R. Olehla, který dlouhodobě působí v oblasti amerických studií jako vysokoškolský učitel, publicista a organizátor.

  Čtvrtek 19. září: Současná americká literatura

  Seminář (8 vyučovacích hodin) o současné americké literatuře posledních deseti let, seznámí s mechanismem, podle nějž se americké tituly dostávají do edičních plánů českých nakladatelství. Lektorem je rovněž R. Olehla.

  Sobota 21. září – neděle 22. září: Tvůrčí psaní s D. Fischerovou (základní kurz)

  Na semináři jsou vítáni všichni, kdo sami literárně tvoří, i ti, kdo by to rádi zkusili. Budeme se věnovat základním prvkům vyprávění: tvorbě figury a tvorbě situace. Přejdeme k vytváření zápletky a ujasníme si, co vlastně tvoří příběh příběhem, dotkneme se stavebních prvků dramatu. Věnovat se budeme i práci a hře s jazykem.

  Neděle 29. září: Problémy současné češtiny

  Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech. Úskalím našeho mateřského jazyka provede vysokoškolský pedagog a mediální jazykový poradce P. Vybíral. Kurz (8 vyučovacích hodin) je akreditován MŠMT

  Středa 2. října: Literatura pro děti

  Přehled nejdůležitějších a nejvýznamnějších nakladatelů děl pro děti a mládež, smysl a nutnost četby na ZŠ, vnímání literárních textů. Výběr knih pro děti vydaných ve 21. století.

  Setkání s některým z autorů dětské literatury. Lektory jsou Š. Krejčová a V. Mertin. Kurz (8 vyučovacích hodin) je akreditován MŠMT

  Soboty 5. října, 19. října a 2. listopadu: pokračovací kurz Současná česká literatura

  Akademie LtN připravila pro učitele českého jazyka a literatury (ale i pro ostatní zájemce) ve třech přednáškových blocích (24 vyučovacích hodin) pohled na aktuální českou literární scénu včetně metodiky vnímání literárních textů. Lektorem je šéfredaktor LtN P. Bílek, nabídneme setkání s některým z našich předních autorů. Kurz je akreditován MŠMT.

  Úterý 8. 10. - středa 9.10. Média a my

  Dvoudenní kurz (16 vyučovacích hodin) pro vyučující mediální výchovy a další zájemce o tuto problematiku. Dějiny hromadného sdělování, analýza mediálních obsahů. Jak se dělají noviny. Osud klasických médií v digitálním věku. Zdroje informací - nebezpečí falešných zpráv. Lektory jsou novináři a mediální analytici K. Hvížďala, P. Žantovský a další odborníci. Kurz je akreditován MŠMT

  Úterý 15. října: Současná německá literatura v českých překladech

  Kurz (8 vyučovacích hodin) poskytne přehled o beletrii z německého jazykového prostoru (Německo, Rakousko, Švýcarsko) přeložených v posledních letech do češtiny. Lektorem je šéfredaktor LtN P. Bílek

  Středa 16. října, čtvrtek 17. října: Soudobé české a československé dějiny

  Dvoudenní kurz (16 vyučovacích hodin) se zabývá našimi dějinami v souvislosti s významnými výročími roku 2019.

  1939 okupace Československa hitlerovským Německem, vytvoření protektorátu Böhmen und Möhren, vznik samostatného Slovenského štátu.

  1969 Palachovo sebeobětování, definitivní nástup normalizace (stranické prověrky, personální změny, postupný zákaz činnosti spolků a organizací i periodik (např. i Literárních novin)

  1989 „Sametová“ revoluce – mýty a skutečnost. Co předcházelo 17. listopadu 1989, průběh přechodu moci, vývoj po roce 1989. Lektory jsou historici O. Tůma a J. Kocián

Najdete nás u Orionky na Vinohradech

ul. Korunní 810/104, Budova D 3. Patro, 101 00 Praha - Vinohrady, +420 234 221 130
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.