DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

 • Vítáme vás na stránkách Akademie Literárních novin. Už šest let využíváme znalostí spolupracovníků, autorů našich novin i dalších odborníků k tomu, aby je předávali nejen v „tištěné podobě“, ale i formou mluveného slova na kurzech a seminářích Akademie LtN. Jsou to spisovatelé, novináři, historici, pedagogové ze špičkových vysokých škol a další osobnosti. Není náhodou, že se kurzy konají přímo v redakci Literárních novin, takže jejich účastníci mohou být přítomni procesu přípravy nového čísla.

  Obsah přednášek, určených nejen pro pedagogy a pracovníky knihoven, ale i pro všechny, kteří se o danou problematiku zajímají, vychází z aktuální situace a potřeb v naší společnosti. Proto třeba mezi nejnavštěvovanější kurzy patří Media a my, Soudobé československé a české dějiny, Literatura pro děti, Současná česká literatura či Problémy současné češtinyOblíbenými jsou i semináře tvůrčího psaní pro ty, kteří mají chuť vydat se spisovatelskou cestou.

  Podrobnosti o všech nabízených kurzech, jejich lektorech, termínech a cenách v roce 2019 najdete na webu akademie.literarky.cz, kde si je můžete i elektronicky objednat nebo si je vyžádat na mailové adrese akademie@literarky.cz,  popř. telefonicky na čísle 231 221 131.

   

  Pavel

  Ing. Miroslav Pavel 
  jednatel Akademie Literárních novin, spol.s r.o.       

  Štolba

  PhDr. Jan Štolba 
  ředitel Akademie Literárních novin spol.s r.o.


   

  Kurzy Akademie Literárních novin ve 2. čtvrtletí 2019

  Neděle  19. května: Problémy současné češtiny

  Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech. Úskalím našeho mateřského jazyka provede vysokoškolský pedagog a mediální jazykový poradce P. Vybíral

  Sobota 1. června: Současná britská literatura

  Seminář se věnuje čtenářsky nejatraktivnějšímu období od roku 1990 do dneška. Po roce 1989 mohla totiž v českém překladu vyjít i díla, na něž byl za minulého režimu uvaleno přísné embargo. Jaká díla jsou v současnosti považována za kvalitní? Vedle beletristických děl krátce představíme i tituly z oblasti literární vědy a literární historie, které se věnují této problematice. Seminář vede  R. Olehla, který dlouhodobě působí v oblasti amerických studií jako vysokoškolský učitel, publicista a organizátor.

  Neděle 2. června: Současná americká literatura

  Seminář o současné americké literatuře pojmenuje základní trendy, které vládnou v americké literatuře posledních deseti let, seznámí s mechanismem, podle nějž se americké tituly dostávají do edičních plánů českých nakladatelství. Představí nejvýznamnější tituly, které se za dané období objevily na českém trhu. Lektorem je rovněž R. Olehla.

  .Sobota 8. a neděle 9. června: Média a my

  Kurz pro vyučující mediální výchovy a další zájemce o tuto problematiku. Dějiny hromadného sdělování, analýza mediálních obsahů. Jak se dělají noviny (struktura redakce, know-how redakční práce, od rukopisu po finální produkt, novinové žánry). Osud klasických médií v digitálním věku. Zdroje informací - nebezpečí falešných zpráv.  Lektory jsou novináři a  mediální analytici K. Hvížďala, P. Žantovský a další odborníci. Kurz je akreditován MŠMT.

   6. června: Literatura pro děti

  Přehled nejdůležitějších a nejvýznamnějších nakladatelů děl pro děti a mládež, smysl a nutnost četby na ZŠ, vnímání literárních textů. Výběr knih pro děti vydaných ve 21. století. Lektorem je Š. Krejčová. Kurz je akreditován MŠMT

Najdete nás u Orionky na Vinohradech

ul. Korunní 810/104, Budova D 3. Patro, 101 00 Praha - Vinohrady, +420 234 221 130
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.