DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

 • Vítáme vás na stránkách Akademie Literárních novin. Už sedm let využíváme znalostí spolupracovníků, autorů našich novin i dalších odborníků k tomu, aby je předávali nejen v „tištěné podobě“, ale i formou mluveného slova na kurzech a seminářích Akademie LtN. Jsou to spisovatelé, novináři, historici, pedagogové ze špičkových vysokých škol a další osobnosti. Není náhodou, že se kurzy konají přímo v redakci Literárních novin, takže jejich účastníci mohou být přítomni procesu přípravy nového čísla.

  Obsah přednášek, určených nejen pro pedagogy a pracovníky knihoven, ale i pro všechny, kteří se o danou problematiku zajímají, vychází z aktuální situace a potřeb v naší společnosti. Proto třeba mezi nejnavštěvovanější kurzy patří Media a my, Soudobé československé a české dějiny, Literatura pro děti, Současná česká literatura či Problémy současné češtinyOblíbenými jsou i semináře tvůrčího psaní pro ty, kteří mají chuť vydat se spisovatelskou cestou.

  Od počátku nového roku platí výhodná nabídka v podobě kurzovného za ve výši 50 procent plné ceny pro druhého přihlášeného účastníka. V přihláškách prostřednictvím webového formuláře (akademie.literarky.cz) je třeba v poznámce na druhé přihlášce uvést heslo „1+1“ a jméno plně platícího účastníka.

  Podrobnosti o všech nabízených kurzech, jejich lektorech, termínech a cenách najdete na tomto webu (akademie.literarky.cz), kde si je můžete i elektronicky objednat, nebo si je vyžádat na mailové adrese akademie@literarky.cz,  popř. telefonicky na čísle 231 221 131.

   

  Pavel

  Ing. Miroslav Pavel 
  jednatel Akademie Literárních novin, spol.s r.o.       

  Štolba

  PhDr. Jan Štolba 
  ředitel Akademie Literárních novin spol.s r.o.

  Termíny kurzů Akademie Literárních novin

  v prvním čtvrtletí 2020

    

  Sobota 25. ledna: Má dáti – dal v české literatuře v roce 2018

  Bilanční seminář o české literatuře v roce 2019 s šéfredaktorem Literárních novin Petrem Bílkem. Určen pro ty, kteří nestačí přečíst více než 16 000 knih vycházejících ročně v ČR

   Sobota 1. a neděle 2. února: Tvůrčí psaní s D. Fischerovou – pokročilí

  Seminář volně navazuje na základní (viz) a věnuje se zejména zdokonalení práce s jazykem, obratnosti v písemném projevu vyjadřování a jednotlivých literárním žánrům.  Více času bude věnováno hodnocení vlastních výtvorů

   Pondělí 3. února: Problémy současné češtiny

  Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech. Úskalím našeho mateřského jazyka provede vysokoškolský pedagog a mediální jazykový poradce P. Vybíral. Kurz (8 vyučovacích hodin) je akreditován MŠMT

    Úterý 18., středa 19. února: Současné československé a české dějiny

  Dvoudenní  kurz  (16 vyučovacích hodin) se zabývá našimi dějinami od vzniku republiky v roce 1918 po současnost s důrazem na významná výročí, která ovlivnila historii našeho státu. Lektory jsou významní historici O.Tůma a J. Kocian.

    Soboty 8., 22. února a 14. března: Současná česká literatura

  Akademie LtN připravila pro učitele českého jazyka a literatury (ale i pro ostatní zájemce) ve třech přednáškových blocích (24 vyučovacích hodin) pohled na aktuální českou literární scénu včetně metodiky vnímání literárních textů. Lektorem je šéfredaktor LtN P. Bílek, nabídneme setkání s některým z našich předních autorů. Kurz je akreditován MŠMT.

   Středa 11. března a 21. dubna Literatura pro děti

  Přehled nejdůležitějších a nejvýznamnějších nakladatelů děl pro děti a mládež, smysl a nutnost četby na ZŠ, vnímání literárních textů. Výběr knih pro děti vydaných ve 21. století.

  Rozděleno s ohledem na věk adresáta a čtecí dovednost – posloupně od tzv. prvního čtení až po knihy pro teenagery (11–15 let), žánrově i tematicky (pohádky, poezie, tzv. chytré knížky; příběhy dětí, humor, šikana, téma války atd.) Setkání s některým z autorů dětské literatury. Lektorem je Š. Krejčová. Kurz (8 vyučovacích hodin) je akreditován MŠMT. Kurz 11. 3. je již obsazen!

  Kurzy se konají přímo v redakci Literárních novin v Korunní  104 v Praze 10 na Vinohradech. Doplňující informace – i o dalších kurzech a jejich termínech - získáte na webových stránkách akademie.literarky.cz včetně možnosti přihlášení se elektronickou cestou. Rádi vám poradíme i mailem na adrese akademie@literarky.cz,  nebo telefonicky na čísle 234 221 131.

   

Najdete nás u Orionky na Vinohradech

ul. Korunní 810/104, Budova D 3. Patro, 101 00 Praha - Vinohrady, +420 234 221 130
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.