DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Kurzy -> Současný český jazyk

Problémy současné češtiny

Praktikum současné češtiny a přehled častých chyb a  prohřešků proti ní.

Kurz je určen všem těm, kteří denně pracují s naším rodným jazykem, nebo těm, kteří o něm rádi přemýšlejí a uvědomují si, jak se mění. Budeme mluvit o tom, jak se dnes mluví a píše, a zaměříme se i na to, proč se nám v jazyce něco nelíbí. Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme dnešní nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech.

Zváni jsou proto všichni, kteří by se o češtině chtěli dozvědět něco víc a praktického, i ti, kteří chtějí vyjádřit své stesky nad úpadkem jazyka nebo volání po krásné češtině, která jim dnes tak chybí. Společně se zamyslíme nad stavem současné češtiny.

Lektor: PhDr. Petr Vybíral, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha, katedra mediálních studií

Osnova  kurzu:

·         1. Čeština je v úpadku, spisovnost zažívá krizi (Dřív se mluvilo líp, nebylo tolik chyb.)

·         2. Čeština je v ohrožení (Angličtina je všude.)

·         3. Správně česky už dnes nikdo neumí (Ani v televizi nebo v rozhlasu.)

·         4. Co je spisovné, to je správné (Vy telata jedna pitomá, co jste to udělala!)

·         5. Charakteristika současné psané a mluvené češtiny (Tak určitě volejte naší sexi linku; víš co, viď!)

·         6. Vztah jazyka psaného a mluveného (Vopravdu můžou pražské kurvy létat celý den po lékařích?)

·         7. Hovorové prvky v jazyku psaném a problematika spisovnosti ve vyjadřování, standardní čeština (Mluvme, jak nám zobák narost.)

·         8. Vztah grafické soustavy (písma a pravopisu) k jazyku. Pravopis a inteligence (Kdyby ypsilonu nebylo, o čem by se Češi bavili?)

·         9. Co je to vlastně chyba (Jedno malé zamyšlení o tom, jak budoucí následník trůnu seděl na umělohmotném prkýnku, pil ze skleněné skleničky a díval se na to, jak třicet lidí včetně několika cizinců nejspíš zemřelo při osvobozování rukojmých v Alžíru - zajaly je teroristi.)

·         10. Jazyková tvořivost úřednická (Řešme společně tuto rovnici o dvou neznámých: x = provedli přípravy k zaměření objektu domu, y = připravovali se na provádění bezpečného odstranění vybydleného objektu domu. Řešení = píšu, tedy jsem?!) 

·         11. Úřednický šiml nástěnkový (Oznamujeme vám tímto kanálem 6-ti hodinovou odstávku vody v okolí vašeho domu a těšíme se na spolupráci. Za vzniknuvší komplikace přijměte prosím dík i naší omluvu. Cisterny budou přistavěny v okolí Kajetánky a Petynky a nepočítá se s jejich přemistňováním.)

·         12. Čeština úředníků - úřednická čeština (Naše konfortní obuv z přezkamy – výběr z mnoha velikostí. Při objednávce nad dva tisíc korun je přeprava z darma až do domu.)Napsali o kurzu:

Seminář byl zajímavý a přínosný, nicméně bych ocenila jeho větší strukturovanost. Zajímavější by bylo komentovat proměny jazyka v různých vrstvách společnosti (mezi dětmi, studenty, učni, pracovníky v nových povoláních - různými PR experty, mluvčími, politiky).
Nicméně vše, co lektor Dr. Vybíral prezentoval zajímavé a přínosné bylo, jsem ráda, že jsem do semináře investovala. Prostředí redakce Literárek bylo příjemné, jsem moc ráda, že vím, kde se  LtN vyrábějí…“ E. Baranyiová


 S organizací všech kurzů, které jsem u Vás absolvovala, jsem byla vždy velmi spokojená: příjemné prostředí, skvělý servis, milí usměvaví lidé.
S kurzem jsem byla také spokojená. Původně jsem se domnívala, že se budeme zabývat více normou a útvary typickými pro tento styl. To, že byl dán větší prostor jazykové stránce, mi nevadilo, spíš mne to potěšilo.
Romana Stránská


Děkuji, že jsem se mohla zúčastnit Vašeho kursu. Seminář byl velice zajímavý a přínosný. Byl čas i na menší odbočky od tématu a zajímavosti pro zpestření. Oběd byl chutný a umožnil trochu si s ostatními účastnicemi neformálně popovídat. Možná by bylo záhodno trochu pozměnit název (Administrativní styl. Mně osobně sice připadá, že plně vystihuje náplň přednášek, ale nezní asi úplně nejatraktivněji. Když jsem se ve svém okolí snažila na "administrativní styl" získat další účastníky, obvykle reagovali větou "My žádné školení pro sekretářky nepotřebujeme." Ale těžko říci, jestli by se něco 
změnilo, kdyby se kurs jmenoval třeba "Nové trendy v českém jazyce" (abychom byli "trendy"). Podle mne si své zájemce najde i pod stávajícím názvem. Každopádně ještě jednou děkuji a určitě k Vám zase na nějakou akci zavítám.
Jana Lahovská
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.