DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Kurzy -> Současná světová literatura a literatura jednotlivých zemí

Současná světová literatura v českých překladech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Akademie Literárních novin, IČ 02513251, Korunní 104, 101 00 Praha 10, Č.j.: MSMT- 1754/2016-1-7 ze dne 8.1.2016 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto:

Uděluje akreditaci instituci: Akademie Literárních novin, IČ: 02513251 sídlem: Korunní 104, 101 00 Praha 10 k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování kurzu Současná světová literatura v českých překladech.

*****

Odborný garant: Ivan Matějka

Bojíte se vstoupit do knihkupectví? Děsí vás hromady knih, ve kterých se neorientujete? Stydíte se ptát prodavačů? Nevíte, co stojí za přečtení? Chtěli byste svým studentům objevit současné světové literární hvězdy? Akademie Literárních novin nabízí pomoc. 

Dvoudenní kurz Současná světová literatura v českých překladech poskytne základní orientaci v produkci našich nakladatelství. 

Lektoři Petr Bílek a Ivan Matějka upozorní na význačná díla z hlavních jazykových oblastí a seznámí účastníky s některými soudobými trendy literárního vývoje, například se severskou školou detektivky nebo s čínskými romány.

Obsah kurzu:

První den:

10.00 – 11.30 Co stojí za přečtení ze současné německy psané beletrie?

Lektor Petr Bílek

11.30 – 13.00 Co jsme si přeložili ze současné slovenské, polské a ruské literatury?

Lektor Ivan Matějka

14.00 – 15.00 Globální spisovatelské hvězdy píšící anglicky.

Lektor Petr Bílek

15.00 – 16.00 Po literární „hedvábné stezce“ - Turecko, Írán, Indie a Čína.

Lektor Ivan Matějka

Druhý den:

10.00 – 12.00 Promítání vybraného filmu 

12.00 – 13.00 Diskuse o filmové podobě vybraného románu. Problematika filmových přepisů obecně.

Lektoři Petr Bílek, Ivan Matějka

14.00 – 15.00 Žije ještě magický realismus? Co víme o Latinské Americe.

Lektor Petr Bílek

15.00 – 16.00 Temný svět zločinu - detektivka (zejména skandinávská) jako varianta moderního sociálního románu.

Lektor Ivan Matějka
PhDr. Petr Bílek 

Šéfredaktor Literárních novin. Redaktor, publicista a pedagog. V letech 1973 až 1987 působil jako redaktor původní prózy a poezie v nakladatelství Československý spisovatel. Mezi lety 1995 až

2008 byl šéfredaktorem týdeníku Reflex. Od roku 2010 je šéfredaktorem Literárních novin. Publikoval řadu literárních kritik v tištěných médiích a spolupracoval s televizí jako scenárista a moderátor literárních pořadů. Od osmdesátých let vedl mediální seminář na fakultě žurnalistiky, později na fakultě sociálních věd. Mediální management přednášel a přednáší také na Literární akademii Josefa Škvoreckého. 

Knižně vydal rozhovor se Zdeňkem Zapletalem Stůl pro dva a slovník 175 autorů.

Ivan Matějka 

Bývalý zástupce šéfredaktora Literárních novin. Novinář, publicista a editor s letitou zkušeností z tištěných médií i z nakladatelské praxe. Působil v literárních a kulturních týdenících (Kmen, Tvorba), v letech 1991 až 2004 pracoval v Hospodářských novinách, kde postupně vedl publicistické oddělení, páteční přílohu HN na víkend a kulturní rubriku. Od roku 2009 je redaktorem Literárních novin, v nichž má na starost literární a knižní rubriky. Je autorem či spoluautorem knih Bornova čítanka, Tajemným Svojanovskem, Svojanovské letopisy, Slavné stavby Prahy 4 či Slavné stavby Prahy 5. Přednášel na Hudební akademii múzických umění, spolupracoval s kulturním zpravodajstvím rozhlasové stanice Český rozhlas 3 - Vltava.
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.