DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Kurzy -> Literatura věnovaná dětem

Literatura pro děti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Akademie Literárních novin, IČ 02513251, Korunní 104, 101 00 Praha 10, Č.j.: MSMT- 1754/2016-1-7 ze dne 8.1.2016 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto:

Uděluje akreditaci instituci: Akademie Literárních novin, IČ: 02513251 sídlem: Korunní 104, 101 00 Praha 10 k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování kurzu Literatura pro děti                                     


Obsah kurzu

1. Přehled nejdůležitějších a nejvýznamnějších nakladatelů a vydavatelů, kteří jsou zárukou hodnotných knih pro děti a mládež. Lektorka: Šárka Krejčová

2. Standardní kánony a jejich inovace. Vycházíme z materiálů RVP a srovnání různých ŠVP. Diskuse lektora s účastníky semináře (jejich zkušenosti z praxe)

3. Výběr knih pro děti vydaných v XXI. století. Seznámení s novými knihami (původní i překladovou literaturou pro děti a mládež). Rozděleno s ohledem na věk adresáta a čtecí dovednost – posloupně od tzv. Prvního čtení až po knihy pro teenagery (11–15 let). Rozděleno žánrově i tematicky (pohádky, poezie, tzv. chytré knížky; příběhy dětí, humor, šikana, téma války etc.). Upozornění na oceněné knihy (Zlatá stuhaČestná listina IBBYMagnesia Litera)

4. Možná přijde i kouzelník – básník Jiří Žáček – forma besedy 

Knihy pro účastníky kurzu věnoval ALBATROS MEDIA.


Akademie Literárních novin nabízí ojedinělý sborník Památníku národního písemnictví. 

Sborník je věnován specifické oblasti umělecké literární tvorby určené dětem, mládeži a začínajícímu čtenáři. Úvodní stať Mileny Šubrtové se věnuje dětskému hrdinovi v české próze. V dalších textech nalezneme mimo jiné i reflexi holocaustu v dětské literatuře, připomenutí divadelních her Františka Hrubína pro malého diváka, rozbor dětského časopisu Puňta, či podivuhodné ztvárnění pověstí ze staré Prahy nebo připomenutí dívčích románů konce 19. století. V druhé části sborníku se Olga Kubeczková zabývá problematikou kýče nebo Radek Malý vydavatelskou strategií nakladatelství literatury a mládeže po roce 2000 s přihlédnutím k problematice e-knih. Dobrava Moldanová nás seznamuje s poslední prózou Boženy Benešové. K zajímavostem náleží i stať Bronislavy Rokytové o spolupráci Johannese Urzdila a Hannese Beckmana. Závěr sborníku je již tradičně určen Zprávám z Literárního archivu PNP včetně nekrologu – Portrét básníka Vladimíra Binara jako vlaštovky – od Lukáše Prokopa. Nelze si nepovšimnout, že ročenka vychází v progresivní a moderní grafické úpravě a redesignu Petra Bosáka, Roberta Jansy a Adama Macháčka (2016 Designers).
Cena 320 Kč 

Knihu si můžete zakoupit na kterémkoliv kurzu nebo si o ni napsat na akademie@literarky.cz. PhDr. Šárka Krejčová          

OHLASY: 

     Měla jsem možnost strávit den u Vás v Akademii na kurzu Literatura pro děti. Bylo to velmi příjemné, osvěžující - mnoho podnětů, nápadů, příjemné setkání s panem Žáčkem. Děkuji Vám všem za Vaši práci a přípravu. Mnohé využiji v práci i doma s vlastními dětmi. Děkuji 

Leona Nosálová, Chrudim

          Tímto si dovoluji vyjádřit upřímné poděkování za kurz Literatura pro děti, kterého jsem se zúčastnila. Vše, od organizace přes profesionální vedení kurzu po navození příjemné přátelské atmosféry, ve mně zanechalo hluboký dojem. Odnesla jsem si spoustu užitečných informací, které využiji jako učitelka literatury a dlouholetá sběratelka pohádek. Svým žákům a studentům připomínám, že knihovna zaplněná krásnou literaturou je ozdobou nejen dětského pokoje, ale především jejich ducha. Setkání s podobně smýšlejícími lidmi bylo více než milé. Ještě jednou děkuji a těším se na další setkání  

Jana Jízdná, Křetín

           Děkuji za báječně prožitou sobotu s Vámi a Literaturou pro děti. Ani jediné liché místo: vřelé přijetí, vůně kávy, odzbrojující odbornost lektorů, nadhled usměvavého psychologa, všudypřítomná zvědavost paní spisovatelky. Svět zkrátka je nadějné místo. Proto pošlu dál, jak moc stojí za to šustit papírem a prohlížet a číst a hledat a pokud možno nebýt u toho sám. 

Ivana Kučmašová,učitelka MŠ 

Ráda bych poděkovala za milý kurz, který byl pro mě úžasným zastavením v uspěchaném životě. Hltala jsem nabídku a seznam knih, které byly určeny především dětem, ale už mám sepsaný seznam, které si určitě přečtu i já. Pro mě jako laika a pedagoga jen z mateřinky to bylo opravdu velmi příjemné.

Děkuji ještě jednou a těším se, že snad zase někdy na shledanou.

Gabriela Kocourková

 

Chtěla bych poděkovat za to, že jsem mohla být přítomná na kurzu Literatura pro děti, který se konal 10. 9. 2016. Proč a komu děkuji. Jako první mne vsáklo už prostředí, redakce LN, kde přednášku doprovázelo vzdálené cvakání klávesnice. Dále pro mne naprosto vyčerpávajícím způsobem paní Krejčová podala přehlídku dětských knih. Protože pracuji ve školce i ve vesnické knihovně, mám nyní dostatek inspirace jak pro čtení dětem, tak k nabídce knih. Pan psycholog Mertin (pro mne kouzelník Merlin), zajímavé, krátké zamyšlení - naučit číst bolí, ale jak se vzdělávat bez umění číst? Nakonec spisovatel Martin Vopěnka. Přiznám se, neznala jsem, poznala a jeho knihu Spící město toužím přečíst. Dík za celý den nabitý informacemi i lidskostí.

Jana Veselá
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.