DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Kurzy -> Současné dějiny

Soudobé československé a české dějiny – osudové devítky

Kurz se zabývá československými a českými soudobými dějinami v souvislosti s významnými výročími roku 2019.

Lektory kurzu jsou vědečtí pracovníci Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky Oldřich Tůma a Jiří Kocian.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje akreditaci instituci:
Akademie Literárních novin, IČ: 02513251 sídlem: Korunní 104, 101 00 Praha 10
k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování kurzu České soudobé dějiny.

Osnova kurzu:

1939  okupace Československa hitlerovským Německem, vytvoření  protektorátu Böhmen und Möhren, vznik samostatného Slovenského štátu. Důsledky pro další osud našich zemí

 

1969 Palachovo sebeobětování, definitivní nástup normalizace (dubnové plénum ÚV KSČ),  stranické prověrky, rozsáhlé  personální změny, postupný zákaz  činnosti spolků a organizací a některých periodik (např. i Literárních novin)

 

1989 „Sametová“ revoluce – mýty a skutečnost. Co předcházelo  17.listopadu 1989, průběh přechodu moci, vývoj po roce 1989

 Termín výuky: Středa a čtvrtek 16. a 17. října 2019               
Čas výuky: 10:00 hod. až 16:00 hod.               
Počet lekcí: 16 x 45 minut                  
Kapacita termínu: 20 účastníků                  
Místo konání: Korunní 810/104, budova D, III.patro, Praha 10-Vinohrady
Cena: 2400 Kč, včetně občerstvení a oběda            
                 
                   
                     

Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.