DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Kurzy -> Současné dějiny

Soudobé československé a české dějiny

Dvoudenní  kurz  (16 vyučovacích hodin) se zabývá našimi dějinami od vzniku republiky v roce 1918 po současnost s důrazem na významná výročí, která ovlivnila historii našeho státu.

Lektory kurzu jsou vědečtí pracovníci Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky Oldřich Tůma a Jiří Kocian.

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje akreditaci instituci: 

Akademie Literárních novin, IČ: 02513251 sídlem: Korunní 104, 101 00 Praha 10
k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování kurzu Soudobé československé a české dějiny
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.