DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Kurzy -> Současná česká literatura

Současná česká literatura

Odborný garant: PhDr. Petr Bílek, šéfredaktor Literárních novin

Připadá vám současná česká literatura a vůbec současný literární provoz jako něco na způsob džungle? Chtěli byste se v ní trochu lépe vyznat? Nově vzniklá Akademie Literárních novin (ALN) k tomu nabízí příležitost. Vychází vstříc většinou omezeným časovým možnostem učitelů českého jazyka a literatury a připravila pro ně (ale i pro ostatní zájemce) ve čtyřech přednáškových blocích pohled na českou aktuální literární scénu. 

Lektoři, jimiž jsou šéfredaktor Literárních novin Petr Bílek a jeho zástupce Ivan Matějka, provedou účastníky kurzu nejnovějšími autorskými jmény a díly, pokusí se nabídnout i základní hodnotové rozvrstvení. Účastníci kurzu budou mít možnost diskutovat se spisovatelem, který je bude zajímat a kterého si sami vyberou, v kritickém semináři budou mít příležitost uplatnit svůj názor na konkrétní tvůrčí počiny.

Pro absolventy kurzů bude zpracován sylabus (učební osnova) jednotlivých přednášek.

 Obsah kurzu:

1. Co se rozumí pojmem současná česká literatura. Existuje souvislost mezi periodizací podle politických událostí a mezi proměnou uměleckého výrazu? Co pro literaturu znamenal listopad 1989? Myslíme termínem literatura totéž, co před padesáti lety? Je spisovatel umělec nebo řemeslník. Jak se proměnila funkce tištěného slova v éře digitalizace. Literární život dneška: nakladatelství, knižní obchod, spisovatelské organizace, role médií, literární instituce, školy, časopisy, ceny. Jak se vyznat ve čtrnácti tisících knih vycházejících u nás ročně? Lektor: Petr Bílek

2. Cesta do nitra literární džungle. Nesnesitelná lehkost psaní. Literární weby. Nejviditelnější žánry a knihy. Sci-fi a fantasy, komiksy, detektivky, herecké memoáry, historické romány, cestopisy. Úpadkové žánry? Lektor: Ivan Matějka

3. Současný český román. Hodnotový chaos. Pomůže nám generační členění? Klasika dvacátého století: Vaculík, Kundera, Klíma, Kliment, KantůrkováKohout, Putík, Trefulka, Škvorecký, Kratochvil, Páral, Fuks.  Solitéři: RážKörner, Prouza, Čejka, Ouředník, Balabán, Hakl, Berková, Viewegh, Rudiš, Procházková, Topol, Reiner, Bajaja, Ajvaz, Zapletal. Mladší vrstva: HůlováRyšavý, Denemarková, Tučková, Zmeškal, Hájíček, Šrámková, MyškováKatalpa. Lektor: Petr Bílek 

4.  Žánrový chaos. Postmoderní křížení forem. Inspirace úspěšnými trendy ve světové literatuře (fabulace kolem konkrétních historických postav). Krize nebo renesance příběhu? Jiří Šulc: Dva proti říši. Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli. Sylva Fischerová: Evropa je jako židle Thonet Wagnerová: Bol lásky prodejné. Vědeckopopularní publicistika: Cílek, Komárek, Höschl. Fenomén příležitostných spisovatelů. Lektor: Petr Bílek

5. Proč u nás neexistuje kvalitní populárně-naučná literatura? Kudy vede hranice mezi odbornou a populárně-naučnou knihou. Jak vzniká kvalitní populárně-naučná kniha ve světě – spolupráce odborníka a „skrytého“ autora. Má populárně naučná kniha prostor v nakladatelských plánech tuzemských vydavatelů? Co prozrazuje žebříček nejprodávanějších naučných knih?  Proměny populárně-naučných edic – od Kolumba po Zip. Vstanou noví ZamarovštíLektor: Ivan Matějka

6. Knihy rozhovorů jako fenomén současného knižního trhu. Umění ptát se a umění naslouchat, co je důležitější. Kniha jako talk show. Karel Hvížďala jako etalon žánru: Jak rozmlouvat s prezidentem. Ebenova Plovárna v knize. Lektor: Petr Bílek

7. Setkání se spisovatelem. Účastníci kurzu při prvním setkání navrhnou tvůrce, se kterým by chtěli besedovat.  Lektor: Petr Bílek

8. Existují dnes regionální autoři nebo skupiny autorů, jejichž práce jsou ovlivněny určitým krajem nebo prostředím? Jaká literatura vzniká v Brně, Plzni, Ostravě, Českých Budějovicích či Olomouci? Nakladatelská produkce mimo centrum. Lektor: Ivan Matějka

9. Diskuse posluchačů nad knihou, kterou si na počátku vyberou. Lektor: Petr Bílek

10. Existuje po Holanovi a Seifertovi ještě česká poezie? Jak se k sobě mají Šiktanc a Jirous? Dá se dnes hovořit o nějaké původní básnické škole nebo  skupinovém či generačním směřování? Kdo dnes vyčnívá nad hladinu profesionálních diletantů od slam poetry po reklamní textaře? Diviš, WernischKabeš, Sýs, Žáček, Hruška, Fischerová. A co mladí, mají si kde hrát? Lektor: Petr Bílek

11. Živé slovo. Jaké je současné české drama? Kdo jsou jeho hlavní představitelé? Havel, Kohout, Steigerwald, Goldflam, Pitínský, Kolečko, Drábek, LagronováFrantišák. Jak se uplatňují původní autoři na tuzemských divadelních jevištích? Drama jako literatura: Knižně vydávaná dramata, četba pouze pro divadelníky? Literatura v rozhlase, televizi a na zvukových nosičích. Jaký smysl mají autorská čtení? Lektor: Ivan Matějka

12. Proč u nás neexistuje soustavná kritická reflexe současné literární produkce? Odtrženost akademických pracovišť od mediálního provozu. Masový vkus versus autentická tvorba. Ztrácí literatura význam v celku národní kultury? Role kulturních periodik při orientaci čtenářů v nepřehledné produkci. Lektor: Petr Bílek Termín výuky: 11. 3., 25. 3., 8. 4. a 22. 4. 2017               
Čas výuky: 10:00 až 16:00               
Počet lekcí: 12 x 90 minut                  
Kapacita termínu: 20 účastníků                  
Místo konání: Korunní 810/104, budova D, III.patro, Praha 10-Vinohrady
Cena: 3900 Kč, zahrnuje občerstvení.            
Volná místa                  
                   
                     

Napsali jste o tomto kurzu:

 

Vážení pánové, dovolte mi, abych Vám i Vašim kolegyním poděkovala za organizaci i obsah kurzu. Prostředí, ve kterém kurz probíhal, bylo velmi příjemné a přátelské. Poskytované služby účastníkům opravdu nadstandardní :)) Tím myslím nejen občerstvení, ale také Vaši stálou péči v průběhu kurzu, časové rozvržení celého dne, ohled na potřeby účastníků. Lektoři kurzu, Petr Bílek a Ivan Matějka, jsou pánové natolik znalí svého oboru, že je opravdu zážitek jim naslouchat  a vnímat pohled na současnou literaturu jejich očima. Přehled literatury byl uceleně koncipovaný, v časovém prostoru kurzu zcela vyčerpávající.Je mi ctí, že jsem se mohla s nimi setkat a užít si čtyři soboty v prostředí kultivovaném a podnětném.

Eva Kašparová, 2. ZŠ Dobříš

ORGANIZACE - výborná - včas jsem byla o všem informována, přednášky probíhaly podle harmonogramu bez prostojů, během přednášek bylo vždy zajištěné občerstvení atd.

OBSAH - výborný - podle předem zaslaného obsahu kurzu bylo vše splněno - autory, na které nedošlo, si doplním, nebo je znám, přednášky byly inspirující, beseda s Evou Kantůrkovou vynikající, debata o přečtené knize podnětná.

Líbilo se mi pojetí kurzu - P. Bílek - vlastní vážný pohled na současnou literaturu, I. Matějka - vesele podaná fakta týkající se současné literatury.

Děkuji.

Mgr. Zlatuše Klepalová

Dobrý den,

chtěla bych poděkovat za možnost účastnit se Vašeho kurzu Současné české literatury, předčil má očekávání. Kurz byl skvěle zajištěn, jak po obsahové, tak po organizační stránce, získané informace mi v mé práce velmi pomohou. Budu se těšit na další případné kurzy a setkání.

S pozdravem

Mgr. Anna Malinská
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz


Copyright © 2015 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.