DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Kurzy -> Současná česká literatura

Současná česká literatura

Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ, SŠ a VOŠ. Vítáni jsou i ostatní, kteří si chtějí rozšířit své znalosti z oblasti současné tuzemské literatury.

Odborný garant: PhDr. Petr Bílek, šéfredaktor Literárních novin

Připadá vám současná česká literatura a vůbec současný literární provoz jako něco na způsob džungle? Chtěli byste se v ní trochu lépe vyznat? Akademie Literárních novin (ALN) k tomu nabízí příležitost. Vychází vstříc většinou omezeným časovým možnostem učitelů českého jazyka a literatury a připravila pro ně (ale i pro ostatní zájemce) ve třech přednáškových blocích pohled na českou aktuální literární scénu. 

Lektor provede účastníky kurzu nejnovějšími autorskými jmény a díly, pokusí se nabídnout i základní hodnotové rozvrstvení. Účastníci kurzu budou mít možnost diskutovat se spisovatelem, který je bude zajímat a kterého si sami vyberou, v kritickém semináři budou mít příležitost uplatnit svůj názor na konkrétní tvůrčí počiny.

Pro absolventy kurzů bude zpracován sylabus (učební osnova) jednotlivých přednášek.

Obsah kurzu:

1. Co se rozumí pojmem současná česká literatura. Existuje souvislost mezi periodizací podle politických událostí a mezi proměnou uměleckého výrazu? Co pro literaturu znamenal listopad 1989? Myslíme termínem literatura totéž, co před padesáti lety? Je spisovatel umělec nebo řemeslník. Jak se proměnila funkce tištěného slova v éře digitalizace. 2 hodiny

2. Literární život dneška: nakladatelství, knižní obchod, spisovatelské organizace, role médií, literární instituce, školy, časopisy, ceny. Jak se vyznat ve čtrnácti tisících knih vycházejících u nás ročně? 2 hodiny

3. Současný český román. Hodnotový chaos. Pomůže nám generační členění? Klasika dvacátého století: VaculíkKunderaKlíma, KlimentKantůrkováKohoutPutík, TrefulkaŠkvoreckýKratochvilPáralFuks.  Solitéři: RážKörnerProuzaČejkaOuředníkBalabánHaklBerková, VieweghRudiš, ProcházkováTopolReinerBajajaAjvazZapletal. Mladší vrstva: Urban, Bellová, Rudčenková, HůlováRyšavýDenemarkováTučkováZmeškalHájíčekŠrámkováMyškováKatalpa.4 hodiny

4.  Žánrový chaos. Postmoderní křížení forem. Inspirace úspěšnými trendy ve světové literatuře (fabulace kolem konkrétních historických postav). Krize nebo renesance příběhu? Jiří Šulc: Dva proti říšiMiloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měliSylva Fischerová: Evropa je jako židle Thonet Wagnerová: Bol lásky prodejné. Vědeckopopularní publicistika: CílekKomárekHöschl. Fenomén příležitostných spisovatelů. 4 hodiny

5. Knihy rozhovorů jako fenomén současného knižního trhu. Umění ptát se a umění naslouchat, co je důležitější. Kniha jako talk show. Karel Hvížďala jako etalon žánru: Jak rozmlouvat s prezidentem. Ebenova Plovárna v knize. 2 hodiny

6. Setkání se spisovatelem. Účastníci kurzu při prvním setkání navrhnou tvůrce, se kterým by chtěli besedovat.  2 hodiny

7. Diskuse posluchačů nad knihou, kterou si na počátku vyberou. 3 hodiny

8. Existuje po Holanovi a Seifertovi ještě česká poezie? Jak se k sobě mají Šiktanc a Jirous? Dá se dnes hovořit o nějaké původní básnické škole nebo  skupinovém či generačním směřování? Kdo dnes vyčnívá nad hladinu profesionálních diletantů od slam poetry po reklamní textaře? DivišWernischKabešSýsŽáčekHruškaFischerová. A co mladí, mají si kde hrát? 3 hodiny

9. Proč u nás neexistuje soustavná kritická reflexe současné literární produkce? Odtrženost akademických pracovišť od mediálního provozu. Masový vkus versus autentická tvorba. Ztrácí literatura význam v celku národní kultury? Role kulturních periodik při orientaci čtenářů v nepřehledné produkci. 2 hodinyNapsali jste o tomto kurzu:

              Chtěla bych moc poděkovat za skvělý kurz Současná česká literatura s panem P. Bílkem. Kurz se vydařil, velký dík patří panu Bílkovi, ale děkuji i za vzornou péči panu Práchenskému. Po tři soboty jsem se cítila v podkroví redakce Literárních novinN jako v ráji. Těším se na další setkání.

PhDr. Marie Roubíčková

                Kurz Současná česká literatura byl skvělý! Přednášky PhDr. Petra Bílka zajímavé, přínosné. Kolektiv „spoluposluchačů " sympatický, pohodový. Děkuji i za veškerou péči během samotného kurzu.

Lada Lenkerová

                Vážení pánové, dovolte mi, abych Vám i Vašim kolegyním poděkovala za organizaci i obsah kurzu. Prostředí, ve kterém kurz probíhal, bylo velmi příjemné a přátelské. Poskytované služby účastníkům opravdu nadstandardní :)) Tím myslím nejen občerstvení, ale také Vaši stálou péči v průběhu kurzu, časové rozvržení celého dne, ohled na potřeby účastníků. Lektoři kurzu, Petr Bílek a Ivan Matějka, jsou pánové natolik znalí svého oboru, že je opravdu zážitek jim naslouchat a vnímat pohled na současnou literaturu jejich očima. Přehled literatury byl uceleně koncipovaný, v časovém prostoru kurzu zcela vyčerpávající. Je mi ctí, že jsem se mohla s nimi setkat a užít si čtyři soboty v prostředí kultivovaném a podnětném.

Mgr. Eva Kašparová

                 ORGANIZACE - výborná - včas jsem byla o všem informována, přednášky probíhaly podle harmonogramu bez prostojů, během přednášek bylo vždy zajištěné občerstvení atd.

                OBSAH - výborný - podle předem zaslaného obsahu kurzu bylo vše splněno - autory, na které nedošlo, si doplním, nebo je znám, přednášky byly inspirující, beseda s Evou Kantůrkovou vynikající, debata o přečtené knize podnětná.

                Líbilo se mi pojetí kurzu - P. Bílek - vlastní vážný pohled na současnou literaturu, I. Matějka - vesele podaná fakta týkající se současné literatury.

Mgr. Zlatuše Klepalová

                Chtěla bych poděkovat za možnost účastnit se Vašeho kurzu Současné české literatury, předčil má očekávání. Kurz byl skvěle zajištěn, jak po obsahové, tak po organizační stránce, získané informace mi v mé práce velmi pomohou. Budu se těšit na další případné kurzy a setkání.

Mgr. Anna Malinská
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.