DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Kurzy -> Současná česká literatura

Současná česká literatura

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Akademie Literárních novin, s.r.o., IČ 02513251, Korunní 104, 101 00 Praha 10, Č.j.:

MSMT- 28895/2014-1-668 ze dne 8.8.2014 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto:

uděluje akreditaci instituci: Akademie Literárních novin, s.r.o., IČ: 0251325,1sídlem: Korunní 104, 101 00 Praha 10 k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o absolvování: Současná česká literatura.

************************************************************

AKADEMIE LITERÁRNÍCH NOVIN ROZDÁVÁ DÁRKY

Akademie Literárních novin letos vstoupila do pátého roku své činnosti a toto výročí slaví rozdáváním dárků: Vybrat si můžete buď kurzovné za 1 Kč pro druhého účastníka téhož kurzu (netýká se mimopražských), nebo peněžní poukázku do obchodního řetězce TESCO v hodnotě 250 Kč za jeho získání. Přihlášku je třeba podat prostřednictvím webového formuláře ALN (akademie.literarky.cz) do 15. března 2018 a v poznámce uvést typ vybraného dárku.

**********

Odborný garant: PhDr. Petr Bílek, šéfredaktor Literárních novin

Připadá vám současná česká literatura a vůbec současný literární provoz jako něco na způsob džungle? Chtěli byste se v ní trochu lépe vyznat? Akademie Literárních novin (ALN) k tomu nabízí příležitost. Vychází vstříc většinou omezeným časovým možnostem učitelů českého jazyka a literatury a připravila pro ně (ale i pro ostatní zájemce) ve třech přednáškových blocích pohled na českou aktuální literární scénu. 

Lektor provede účastníky kurzu nejnovějšími autorskými jmény a díly, pokusí se nabídnout i základní hodnotové rozvrstvení. Účastníci kurzu budou mít možnost diskutovat se spisovatelem, který je bude zajímat a kterého si sami vyberou, v kritickém semináři budou mít příležitost uplatnit svůj názor na konkrétní tvůrčí počiny.

Pro absolventy kurzů bude zpracován sylabus (učební osnova) jednotlivých přednášek.

 Obsah kurzu:

1. Co se rozumí pojmem současná česká literatura. Existuje souvislost mezi periodizací podle politických událostí a mezi proměnou uměleckého výrazu? Co pro literaturu znamenal listopad 1989? Myslíme termínem literatura totéž, co před padesáti lety? Je spisovatel umělec nebo řemeslník. Jak se proměnila funkce tištěného slova v éře digitalizace

2. Literární život dneška: nakladatelství, knižní obchod, spisovatelské organizace, role médií, literární instituce, školy, časopisy, ceny. Jak se vyznat ve čtrnácti tisících knih vycházejících u nás ročně? 

3. Současný český román. Hodnotový chaos. Pomůže nám generační členění? Klasika dvacátého století: Vaculík, Kundera, Klíma, Kliment, KantůrkováKohout, Putík, Trefulka, Škvorecký, Kratochvil, Páral, Fuks.  Solitéři: RážKörner, Prouza, Čejka, Ouředník, Balabán, Hakl, Berková, Viewegh, Rudiš, Procházková, Topol, Reiner, Bajaja, Ajvaz, Zapletal. Mladší vrstva: Urban, Bellová, Rudčenková, HůlováRyšavý, Denemarková, Tučková, Zmeškal, Hájíček, Šrámková, MyškováKatalpa. 

4.  Žánrový chaos. Postmoderní křížení forem. Inspirace úspěšnými trendy ve světové literatuře (fabulace kolem konkrétních historických postav). Krize nebo renesance příběhu? Jiří Šulc: Dva proti říši. Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli. Sylva Fischerová: Evropa je jako židle Thonet Wagnerová: Bol lásky prodejné. Vědeckopopularní publicistika: Cílek, Komárek, Höschl. Fenomén příležitostných spisovatelů. 

5. Knihy rozhovorů jako fenomén současného knižního trhu. Umění ptát se a umění naslouchat, co je důležitější. Kniha jako talk show. Karel Hvížďala jako etalon žánru: Jak rozmlouvat s prezidentem. Ebenova Plovárna v knize. 

6. Setkání se spisovatelem. Účastníci kurzu při prvním setkání navrhnou tvůrce, se kterým by chtěli besedovat.  

7. Diskuse posluchačů nad knihou, kterou si na počátku vyberou. 

8. Existuje po Holanovi a Seifertovi ještě česká poezie? Jak se k sobě mají Šiktanc a Jirous? Dá se dnes hovořit o nějaké původní básnické škole nebo  skupinovém či generačním směřování? Kdo dnes vyčnívá nad hladinu profesionálních diletantů od slam poetry po reklamní textaře? Diviš, WernischKabeš, Sýs, Žáček, Hruška, Fischerová. A co mladí, mají si kde hrát? 

9. Proč u nás neexistuje soustavná kritická reflexe současné literární produkce? Odtrženost akademických pracovišť od mediálního provozu. Masový vkus versus autentická tvorba. Ztrácí literatura význam v celku národní kultury? Role kulturních periodik při orientaci čtenářů v nepřehledné produkci. Termín výuky: sobota 26. května, 2. a 9. června 2018               
Čas výuky: 10:00 až 16:00 hod.               
Počet lekcí: 24                  
Kapacita termínu: 20 účastníků                  
Místo konání: Korunní 810/104, budova D, III.patro, Praha 10-Vinohrady
Cena: 3600 Kč, včetně oběda a občerstvení            
                 
                   
                     
Termín výuky: sobota 22. a 29. září a 20. října 2018               
Čas výuky: 10:00 až 16:00               
Počet lekcí: 24                  
Kapacita termínu: 20 účastníků                  
Místo konání: Korunní 810/104, budova D, III.patro, Praha 10-Vinohrady
Cena: 3600 Kč včetně oběda a občerstvení            
                 
                   
                     

Napsali jste o tomto kurzu:

 

                Kurz Současná česká literatura byl skvělý! Přednášky PhDr. Petra Bílka zajímavé, přínosné. Kolektiv „spoluposluchačů " sympatický, pohodový. Děkuji i za veškerou péči během samotného kurzu.

Lada Lenkerová

                Vážení pánové, dovolte mi, abych Vám i Vašim kolegyním poděkovala za organizaci i obsah kurzu. Prostředí, ve kterém kurz probíhal, bylo velmi příjemné a přátelské. Poskytované služby účastníkům opravdu nadstandardní :)) Tím myslím nejen občerstvení, ale také Vaši stálou péči v průběhu kurzu, časové rozvržení celého dne, ohled na potřeby účastníků. Lektoři kurzu, Petr Bílek a Ivan Matějka, jsou pánové natolik znalí svého oboru, že je opravdu zážitek jim naslouchat a vnímat pohled na současnou literaturu jejich očima. Přehled literatury byl uceleně koncipovaný, v časovém prostoru kurzu zcela vyčerpávající. Je mi ctí, že jsem se mohla s nimi setkat a užít si čtyři soboty v prostředí kultivovaném a podnětném.

Eva Kašparová, 2. ZŠ Dobříš

 

                ORGANIZACE - výborná - včas jsem byla o všem informována, přednášky probíhaly podle harmonogramu bez prostojů, během přednášek bylo vždy zajištěné občerstvení atd.

                OBSAH - výborný - podle předem zaslaného obsahu kurzu bylo vše splněno - autory, na které nedošlo, si doplním, nebo je znám, přednášky byly inspirující, beseda s Evou Kantůrkovou vynikající, debata o přečtené knize podnětná.

                Líbilo se mi pojetí kurzu - P. Bílek - vlastní vážný pohled na současnou literaturu, I. Matějka - vesele podaná fakta týkající se současné literatury.

Mgr. Zlatuše Klepalová

                Chtěla bych poděkovat za možnost účastnit se Vašeho kurzu Současné české literatury, předčil má očekávání. Kurz byl skvěle zajištěn, jak po obsahové, tak po organizační stránce, získané informace mi v mé práce velmi pomohou. Budu se těšit na další případné kurzy a setkání.

Mgr. Anna Malinská
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.