DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Kurzy -> Současná česká literatura

Současná česká lyrika, próza a drama

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Akademie Literárních novin, IČ 02513251, Korunní 104, 101 00 Praha 10, Č.j.: MSMT- 1754/2016-1-7 ze dne 8.1.2016 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto:

Uděluje akreditaci instituci: Akademie Literárních novin, IČ: 02513251 sídlem: Korunní 104, 101 00 Praha 10 k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování kurzu Současná česká lyrika, próza a drama.

*****

Současná česká lyrika, rozsah 1 den, 6 vyučovacích hodin, lektor: Petr Bílek

1. dvouhodinová lekce. Má současná česká poezie publikum? Dá se její krajina přehlédnout jako celistvé území, nebo si záměrně hraje se skrytostí? Poezie jako existence mezi literaturou, divadlem,hudbou a výtvarným uměním. Panorama autorských jmen: Šiktanc, Hruška, Slíva, Huptych, Borkovec, Malý, Ohnisko, Rudčenková, Štastná, Typlt, Trojak, Riedelbauchová, Fischerová...

2. dvouhodinová lekce. Rozhovor s básníkem. Tématem bude jeho dílo, ale i otázky širšího kulturního zaměření generované ojedinělou atmosférou diskuse v redakčních prostorách Literárních novin a angažovaností všech přítomných.

3. dvouhodinová lekce. Jsou v současné tvorbě českých autorů rozpoznatelné prvky imanentního vývoje? Jakou roli hraje domácí tradice a jakou inspirace jinojazyčná? Existují tvůrčí školy kolem časopisů, např. Weles, Psí víno nebo Revolver Revue? 

Současná česká próza, rozsah 1 den, 6 vyučovacích hodin, lektoři: Petr Bílek, Ivan Matějka

1. dvouhodinová lekce. Česká próza v éře kultivovanosti a nedostatku talentů. Existuje silné téma v současné české společnosti? Je román definitivně odsouzen k životopisům výrazných osobností nebo do privátních sfér autorových? Příklady z děl: Reiner, Viewegh, Kahuda, Hůlová, Němec, Rudčenková, Denemarková, Zmeškal, Ryšavý, Prouza, Kratochvil, Katalpa, Dousková, Andronikova, Topol, Hakl, Rudiš, Hájíček, Boček, Boučková, Brdečková, Berková...

2. dvouhodinová lekce. Rozhovor s prozaikem. Tématem bude jeho dílo, ale i otázky širšího kulturního zaměření generované ojedinělou atmosférou diskuse v redakčních prostorách Literárních novin a angažovaností všech přítomných.

3. dvouhodinová lekce. „Odvrácená strana“ literatury. Vladislav Vondruška, mezi historickou detektivkou a historickou epopejí. Naděje české detektivky: Miloš Sýkora, Roman Ludva, Iva Procházková, Daniela Fischerová, Smolíková & Walker Procházka. Alternativní dějiny ve Valhale Františka Novotného. Agent JFK, nekonečná kolektivní sága české fantasy.

Současné české drama (a mluvené slovo). Rozsah 1 den, 6 vyučovacích hodin. Lektor: Ivan Matějka

1. dvouhodinová lekce. Situace divadel v 21. století. Jak se uplatňují původní autoři na tuzemských divadelních jevištích? Jaké je současné české drama? Kdo jsou jeho hlavní představitelé? Havel, Kohout, Steigerwald, Goldflam, Pitínský, Drábek, Lagronová, Františák. Rychlý vzestup Petra Zelenky. Vystačí si divadlo s groteskou?

2. dvouhodinová lekce. Hry na hrdiny. Vracíme se do minulosti (dávnější i nedávné), abychom našli divadelního hrdinu. Hrdina, antihrdina, podivín. Pérák, Česká válka, Horáková x Gottwald, S nadějí i bez ní, Hvězdy nad Baltimore, Palubní deník Zikmunda a Hanzelky, Jaromír Jágr, Kladeňák, Viktor K., Tichý Tarzan.

3. dvouhodinová lekce. Drama jako literatura, literatura jako drama. Knižně vydávaná dramata, četba pouze pro divadelníky? Literatura v rozhlase, televizi a na zvukových nosičích. Jaký smysl mají autorská čtení? (Prostor pro diskusi, výměnu názorů, sdělování zkušeností...)Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.