DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Kurzy -> Současné dějiny

Soudobé československé a české dějiny

Lektory kurzu jsou ředitel a zástupce ředitele Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky Oldřich Tůma a Jiří Kocian. Kurz se zabývá českými soudobými dějinami od roku 1945 do období pádu komunistického režimu v roce 1989 a návratu k demokracii, a to v kontextu mezinárodních souvislostí včetně studené války.Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.