DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

PhDr. Mertin Václav

Dětský psycholog, vysokoškolský pedagog katedry psychologie Filosofické fakulty UK v Praze. Vyučované předměty zahrnují pedagogickou psychologii, školní a poradenskou psychologii. Zabývá se dále obecnějšími otázkami uplatnění psychologie ve školství, individualizací vzdělávacího přístupu k dětem, poruchami učení a chování, vstupem dítěte do školy, domácím vzděláváním, poradenstvím pro rodiče. Má vlastní praxi v pedagogicko-psychologické poradně.

Hyde Park ČT24 — iVysílání — Česká televize
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.