DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

PhDr. Vybíral Petr, Ph.D.

Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity v Praze, oboru český jazyk a literatura - společenské vědy. Vyučoval, zaměřoval se na morfologii, zvukovou stránku jazyka, otázky spisovného a nespisovného jazyka, a sociolingvistiku. Na Metropolitní univerzitě Praha se věnuje předmětu český jazyk a stylistika.Externě od roku 2004 pracuje ve Zpravodajství České televize, kde se zaměřuje na mluvené texty.Zaměřuje se nejvíc a nejradši na morfologii jazyka, fonetiku a fonologii, otázku jazykové intervence, jazykové správnosti, spisovnost a nespisovnosti, sociolingvistiku a marketingovou a politickou komunikaci a argumentaci.

 
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.