DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

BA (Hons) Zmeškal Tomáš

Absolvoval londýnskou univerzitu  King´s College, obor anglický jazyk a literatura.

Věnuje se pedagogické činnosti na katedře anglické literatury na Pedagogické fakultě UK, Pořádá vlastní kurzy tvůrčího psaní pro veřejnost, je autorem a lektorem akreditovaného vzdělávacího kurzu Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů pro středoškolské učitele

Z jeho literární tvorby: knižky Milostný dopis klínovým písmem (2008), Životopis černobílého jehněte (2009), Sokrates na rovníku (2013), rozhlasová hra: Obecní museum (2011) ČR-Vltava. Držitel Ceny Josefa Škvoreckého (2009) a Literární ceny Evropské unie (2011)
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.