DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

prof. PhDr. Kocian Jiří CSc.


Absolvent oboru historie a filosofie na FF UK, zaměřuje se na  československé a české dějiny 20.století a vývoj politického a stranického systému. Od roku 1998 je zástupcem ředitele ÚSD AV ČR.  Je autorem mnoha odborných publikací, přednáší na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě J.A.Komenského v Ústí n.L.Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.