DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

 • Vítáme vás na stránkách Akademie Literárních novin. Už sedm let využíváme znalostí spolupracovníků, autorů našich novin i dalších odborníků k tomu, aby je předávali nejen v „tištěné podobě“, ale i formou mluveného slova na kurzech a seminářích Akademie LtN. Jsou to spisovatelé, novináři, historici, pedagogové ze špičkových vysokých škol a další osobnosti. Není náhodou, že se kurzy konají přímo v redakci Literárních novin, takže jejich účastníci mohou být přítomni procesu přípravy nového čísla.

  Obsah přednášek, určených nejen pro pedagogy a pracovníky knihoven, ale i pro všechny, kteří se o danou problematiku zajímají, vychází z aktuální situace a potřeb v naší společnosti. Proto třeba mezi nejnavštěvovanější kurzy patří Media a my, Soudobé československé a české dějiny, Literatura pro děti, Současná česká literatura či Problémy současné češtinyOblíbenými jsou i semináře tvůrčího psaní pro ty, kteří mají chuť vydat se spisovatelskou cestou.

  Od počátku nového roku platí výhodná nabídka v podobě kurzovného za ve výši 50 procent plné ceny pro druhého přihlášeného účastníka. V přihláškách prostřednictvím webového formuláře (akademie.literarky.cz) je třeba v poznámce na druhé přihlášce uvést heslo „1+1“ a jméno plně platícího účastníka.

  Podrobnosti o všech nabízených kurzech, jejich lektorech, termínech a cenách najdete na tomto webu (akademie.literarky.cz), kde si je můžete i elektronicky objednat, nebo si je vyžádat na mailové adrese akademie@literarky.cz,  popř. telefonicky na čísle 231 221 131.

   

  Pavel

  Ing. Miroslav Pavel 
  jednatel Akademie Literárních novin, spol.s r.o.       

  Štolba

  PhDr. Jan Štolba 
  ředitel Akademie Literárních novin spol.s r.o.

  Aktuální termíny kurzů

  Akademie Literárních novin

    

  Středa 11. března a 21. dubna Literatura pro děti

  Přehled nejdůležitějších a nejvýznamnějších nakladatelů děl pro děti a mládež, smysl a nutnost četby na ZŠ, vnímání literárních textů. Výběr knih pro děti vydaných ve 21. století.

  Rozděleno s ohledem na věk adresáta a čtecí dovednost – posloupně od tzv. prvního čtení až po knihy pro teenagery (11–15 let), žánrově i tematicky (pohádky, poezie, tzv. chytré knížky; příběhy dětí, humor, šikana, téma války atd.) Setkání s některým z autorů dětské literatury. Lektorem je Š. Krejčová. Kurz (8 vyučovacích hodin) je akreditován MŠMT .

  Kurz 11. 3. je již obsazen!

   Sobota 14.3. Současná česká literatura

  Závěr třídílného kurzu mapujícího pod vedením šéfredaktora LtN P. Bílka trendy naší

  literatury, beseda s vybraným spisovatelem.

   Středa 1. dubna: Anglicky psaná literatura v českých překladech (NOVINKA)

  Seminář (8 vyučovacích hodin) se soustředí na ediční činnost českých nakladatelů v oblasti překladů z angličtiny za období zhruba od roku 2015 do současnosti. Přednost dostávají tituly kvalitní, leč ne vždy dostatečně známé. Probereme díla jak autorů z britských ostrovů, tak  autorů amerických. Zmíníme se i o dílech z ostatních anglicky mluvících zemí, především z Kanady a Austrálie, případně Jižní Afriky a Nového Zélandu. Poskytneme též základní přehled o nakladatelstvích, která se v ČR specializují na vydávání anglofonní literatury. Lektorem je R. Olehla, publicista, literární kritik a VŠ učitel v oblasti amerických studií.

  Středa 8. a čtvrtek 9. dubna: Média a my

  Dvoudenní kurz (16 vyučovacích hodin) pro vyučující mediální výchovy a další zájemce o tuto problematiku. Dějiny hromadného sdělování, analýza mediálních obsahů. Jak se dělají noviny (struktura redakce, know-how redakční práce, od rukopisu po finální produkt, novinové žánry). Osud klasických médií v digitálním věku. Zdroje informací - nebezpečí falešných zpráv.  Lektory jsou novináři a mediální analytici K. Hvížďala, P. Žantovský a další odborníci. Kurz je akreditován MŠMT

   Úterý 12. května: Současná německá literatura v českých překladech

  Jednodenní kurz (8 vyučovacích hodin) poskytne přehled o beletristických knihách z německého jazykového prostoru (Německo, Rakousko, Švýcarsko) přeložených v posledních letech do češtiny. Současně lektor šéfredaktor LtN P. Bílek představí některé výrazné rysy literárního života uvedených zemí. Užitečnost takového přehledu vynikne ve světle faktu, že druhý nejvyšší počet přeložených knih v ČR je právě z němčiny.  

  Neděle  17. května: Problémy současné češtiny

  Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech. Úskalím našeho mateřského jazyka provede vysokoškolský pedagog a mediální jazykový poradce P. Vybíral. Kurz (8 vyučovacích hodin) je akreditován MŠMT

  Sobota 23. a neděle 24. května: Neverbální komunikace (NOVINKA)

  Víkendový kurz (2 x 8 vyučovacích hodin) probere základy neverbální komunikace. Bude se věnovat vědomým i nevědomým gestům, hře pohledů, projevům strachu, hněvu i lásky, poučí o tom, jak rozpoznat manipulaci a lež. Zkušená lektorka Daniela Fischerová vede už dvacet čtyři let semináře neverbálního chování, především pro divadelníky. Jako spisovatelka nabídne řadu příběhů na dané téma, praktických cvičení a her.

  Neděle 20. až sobota 26. září (odjezd a příjezd): Tvůrčí psaní v Paříži

  Oblíbený literární výlet do metropole Francie se šéfredaktorem LtN  P. Bílkem. Toulání se v ulicích, šmejdění po pasážích. Vidíte svět pronikavěji než jiní? Vyznáte se v životě? Dokažte to. Napište to. Paříž je jako cesta kolem světa. V nejznámější francouzské škole tvůrčího psaní Aleph-Écriture nahlédnete do dveří imaginativní literární tvorby. Pak se dejte se do psaní. Rádi byste zkusili, ale nevíte jak? Tento kurz vás nastartuje. (Znalost francouzštiny není podmínkou účasti).

   Kurzy se konají přímo v redakci Literárních novin v Korunní  104 v Praze 10 na Vinohradech. Doplňující informace – i o dalších kurzech a jejich termínech - získáte na webových stránkách akademie.literarky.cz včetně možnosti přihlášení se elektronickou cestou. Rádi vám poradíme i mailem na adrese akademie@literarky.cz,  nebo telefonicky na čísle 234 221 131.a čísle 234 221 131.

Najdete nás u Orionky na Vinohradech

ul. Korunní 810/104, Budova D 3. Patro, 101 00 Praha - Vinohrady, +420 234 221 130
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.