DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Kurzy -> Současná česká literatura

Současná česká literatura

Napsali jste o tomto kurzu:

              Chtěla bych moc poděkovat za skvělý kurz Současná česká literatura s panem P. Bílkem. Kurz se vydařil, velký dík patří panu Bílkovi, ale děkuji i za vzornou péči panu Práchenskému. Po tři soboty jsem se cítila v podkroví redakce Literárních novinN jako v ráji. Těším se na další setkání.

PhDr. Marie Roubíčková

                Kurz Současná česká literatura byl skvělý! Přednášky PhDr. Petra Bílka zajímavé, přínosné. Kolektiv „spoluposluchačů " sympatický, pohodový. Děkuji i za veškerou péči během samotného kurzu.

Lada Lenkerová

                Vážení pánové, dovolte mi, abych Vám i Vašim kolegyním poděkovala za organizaci i obsah kurzu. Prostředí, ve kterém kurz probíhal, bylo velmi příjemné a přátelské. Poskytované služby účastníkům opravdu nadstandardní :)) Tím myslím nejen občerstvení, ale také Vaši stálou péči v průběhu kurzu, časové rozvržení celého dne, ohled na potřeby účastníků. Lektoři kurzu, Petr Bílek a Ivan Matějka, jsou pánové natolik znalí svého oboru, že je opravdu zážitek jim naslouchat a vnímat pohled na současnou literaturu jejich očima. Přehled literatury byl uceleně koncipovaný, v časovém prostoru kurzu zcela vyčerpávající. Je mi ctí, že jsem se mohla s nimi setkat a užít si čtyři soboty v prostředí kultivovaném a podnětném.

Mgr. Eva Kašparová

                 ORGANIZACE - výborná - včas jsem byla o všem informována, přednášky probíhaly podle harmonogramu bez prostojů, během přednášek bylo vždy zajištěné občerstvení atd.

                OBSAH - výborný - podle předem zaslaného obsahu kurzu bylo vše splněno - autory, na které nedošlo, si doplním, nebo je znám, přednášky byly inspirující, beseda s Evou Kantůrkovou vynikající, debata o přečtené knize podnětná.

                Líbilo se mi pojetí kurzu - P. Bílek - vlastní vážný pohled na současnou literaturu, I. Matějka - vesele podaná fakta týkající se současné literatury.

Mgr. Zlatuše Klepalová

                Chtěla bych poděkovat za možnost účastnit se Vašeho kurzu Současné české literatury, předčil má očekávání. Kurz byl skvěle zajištěn, jak po obsahové, tak po organizační stránce, získané informace mi v mé práce velmi pomohou. Budu se těšit na další případné kurzy a setkání.

Mgr. Anna Malinská


Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.