DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Problémy současné češtiny

PhDr. Petr Vybíral, Ph.D.

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Vyučuju na katedře mediálních studií MUP v Praze. Zaměřuju se na problematiku současného jazyka, otázky spisovnosti a nespisovnosti, korektnosti a pseudokorektnosti v jazyce a genderoonomastiku. Zajímají mě otázky jazyka současných českých médií. Kromě toho učím češtinu jako cizí jazyk. 12 let jsem pracoval ve Zpravodajství České televize. 


PROGRAM KURZU

  1. Současný český jazyk: čeština mluvená a psaná, spisovnost–standard–substandard. Norma a kodifikace

  2. Zvuková stránka jazyka

  3. Vybrané problémy jejích uživatelů – časté „chyby“ 

  4. Jazyk a pravopis

  5. Vývojové tendence současné češtiny, jazyk v médiích
Komunikace


Neverbální komunikace

Média a myLiteratura věnovaná dětem


Literatura pro dětiSoučasná česká literatura


Současná česká literatura

Má dáti - dal v české literatuře v letošním roceSoučasná světová literatura a literatura jednotlivých zemí


Anglicky psaná literatura - překlady posledních pěti let

Současná britská literatura

Současná americká literaturaSoučasné dějiny


Soudobé československé a české dějinySoučasný český jazyk


Problémy současné češtiny
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.